Ο όρος «νυμφομανία» τα προηγούμενα χρόνια αφορούσε μόνο τον γυναικείο πληθυσμό και αναφερόταν στην κατάσταση της υπερσεξουαλικής δραστηριότητας η οποία προκαλεί μεγάλη έκπτωση στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, διαπροσωπικές δυσκολίες, προβλήματα στο χώρο…

Διαβάστε περισσότερα στo ygeianews.com