Πόρτοκαλάδα με ανθρακικό (μεγάλο ποτήρι) 85 θερμίδες