Ρύζι άσπρο, απλό ή παρμπόϊλντ νερόβραστο (μερ.)   244 θερμίδες